När man blir äldre är det lättare att råka ut för skador. Vanligast är fallskador som orsakar en spricka i ditt skelett eller ett benbrott. Orsaken till att fallskador är vanligast hos äldre personer bero på att skelettet har blivit mycket mer skört. En annan bidragande faktor är att balanssinnet och synen inte längre är som förut. Områdena som skadas kan variera, men vanligast är skador på höftleden, i axeln eller i handleden.

I takt med att man blir äldre förändras mycket saker i kroppen. Utöver fallskador kan sjukdomar som är åldersrelaterade uppstå. Sjukdomar kan förvisso drabba människor i olika åldrar, men när man uppnår en viss ålder är risken högre. Detta gäller inte alla sjukdomar, men ett flertal.

Vanliga sjukdomar och skador

Här nedan kan du läsa mer om några av de skador och sjukdomar som är vanliga att drabbas av när man är pensionär (65 år och uppåt).

Artros och hälseneinflammation

Äldre personer kan helt enkelt ha enklare för att drabbas av vissa sjukdomar eller skador och det beror helt enkelt på kroppens förändring i samband med åldrande. En av de sjukdomar som kan vara vanligt förekommande är hälseneinflammation och artros. Hos äldre personer är ledsjukdomar och problem med senorna mycket vanligt, men också smärtsamt och funktionsnedsättande.

Det finns sätt att minimera risken för att drabbas av inflammationer och artros på äldre dagar. Nyckel kommer i form av motion. Om du rör på dig och motionerar dagligen kan du inte bara minimera uppkomsten, utan du kan även lindra symptomen om du redan är drabbad. Gäller det hälseneinflammation bör du dock undvika fortsatt fysisk aktivitet och kontakta en läkare. Orsaken till att du har drabbats kan bero på att du har varit mer fysiskt aktiv än du brukar eller att du har använt dig av ostabila och dåliga skor.

Benskörhet

Benskörhet är väldigt vanligt hos äldre människor och också en av de orsaker till varför fallskador oftast drabbar äldre mycket hårdare. Benskörhet innebär att benvävnaden som vi har i skelettet förändras och minskar. Det finns flera orsaker till att man kan drabbas. I takt med att du åldras blir hållfastheten nedsatt, men benskörhet kan också orsakas som en följd av en annan sjukdom.

Precis som med artros så finns det sätt att gå tillväga för att minska risken för att drabbas. Till en början är det viktigt att eliminera alla saker som kan öka risken, vilket är bland annat fysisk inaktivitet, brist på stärkande D-vitamin, rökning och alkohol. Även ett lågt eller dåligt intag av kalk kan öka risken för att drabbas. Via en läkare kan du även få hjälp med att behandla din benskörhet om den redan är ett faktum. Behandlingen sker vanligtvis med hjälp av läkemedel som är framtagna för att ditt skelett ska bli starkare. Exempel på sådana läkemedel kan vara att du får inta kalcium och D-vitamin i form av tabletter. Är det så att du har drabbats av benskörhet på grund av en bakomliggande sjukdom måste du först få behandling för denna.