Användarvillkor för webbplatsen

1. Villkor

Genom att komma åt denna webbplats samtycker du till att vara bunden av dessa webbplatsens användarvillkor, alla tillämpliga lagar och regler och samtycker till att du är ansvarig för att följa alla tillämpliga lokala lagar. Om du inte samtycker till något av dessa villkor är det förbjudet att använda eller komma åt denna webbplats. Materialet på denna webbplats är skyddat av tillämplig upphovsrätt och varumärkeslagstiftning.

2. Använd licens

Tillstånd beviljas att tillfälligt ladda ner en kopia av materialet (information eller mjukvara) på monetar.se webbplats för personlig, icke-kommersiell övergångsvisning endast. Detta är beviljandet av en licens, inte en överföring av titeln, och under denna licens får du inte:
modifiera eller kopiera materialet;
använda materialen för något kommersiellt syfte eller för någon offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell);
försök att dekompilera eller omvända ingen programvara som finns på monetar.se webbplats;
ta bort alla upphovsrättsliga eller andra egna notationer från materialet; eller
överföra materialen till en annan person eller “spegla” materialen på någon annan server.
Denna licens upphör automatiskt om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan avslutas av monetar.se när som helst. När du avslutar din visning av dessa material eller vid upphörandet av denna licens måste du förstöra allt nedladdat material som du har, oavsett i elektroniskt eller tryckt format.

3. Friskrivningsklausul

Materialen på monetar.se webbplats finns “som den är”. monetar.se gör inga garantier, uttryckta eller underförstådda, och härmed nekar och förnekar alla andra garantier, inklusive utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för försäljningsbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller icke-intrång i immateriell egendom eller annan kränkning av rättigheter. Vidare garanterar eller gör inga monetar.se några framställningar angående noggrannhet, troliga resultat eller tillförlitlighet för användningen av materialet på sin webbplats eller på annat sätt relaterat till sådant material eller på webbplatser som är länkade till denna webbplats.

4. Begränsningar

Monetar.se eller dess leverantörer får under inga omständigheter ansvara för några skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst eller på grund av affärsavbrott) som uppstår till följd av användningen eller oförmågan att använda materialet på monetar. se webbplats, även om monetar.se eller en monetar.se auktoriserad representant har meddelats muntligt eller skriftligt om möjligheten till sådan skada. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier eller ansvarsbegränsningar för följdskador eller tillfälliga skador, kanske dessa begränsningar inte gäller dig.

5. Revideringar och Errata

Materialet som visas på monetar.ses webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. monetar.se garanterar inte att något av materialet på sin webbplats är korrekt, komplett eller aktuellt. monetar.se kan göra ändringar i materialet på sin webbplats när som helst utan föregående meddelande. monetar.se åtar sig dock inte att uppdatera materialet.

6. Länkar

monetar.se har inte granskat alla webbplatser som är länkade till sin webbplats och är inte ansvariga för innehållet på en sådan länkad webbplats. Införandet av någon länk innebär inte godkännande av monetar.se av sajten. Användning av en sådan länkad webbplats sker på användarens egen risk.

7. Ändringar av användarvillkor på webbplatsen

monetar.se får ändra dessa användarvillkor för sin webbplats när som helst utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats accepterar du att vara bunden av den dåvarande versionen av dessa användarvillkor.

8. Gällande lag

Alla anspråk som hänför sig till monetar.se webbplats ska regleras av lagarna i Sveriges lag utan hänsyn till dess lagkonfliktbestämmelser.

Allmänna villkor som gäller för användning av en webbplats.

Integritetspolicy

Din integritet är mycket viktig för oss. Därför har vi utvecklat denna policy för att du ska förstå hur vi samlar in, använder, kommunicerar och avslöjar och använder personlig information. Följande beskriver vår integritetspolicy.

Före eller vid tidpunkten för insamling av personlig information kommer vi att identifiera de syften för vilka information samlas in.
Vi kommer att samla in och använda personlig information enbart med syftet att uppfylla de syften som anges av oss och för andra kompatibla ändamål, såvida vi inte får medgivande från den berörda personen eller enligt lag.
Vi behåller endast personlig information så länge som det krävs för att uppfylla dessa syften.
Vi samlar in personlig information med lagliga och rättvisa medel och i förekommande fall med kunskap eller samtycke från den berörda personen.
Personuppgifter bör vara relevanta för de syften för vilka de ska användas, och i den utsträckning som är nödvändiga för dessa ändamål ska de vara korrekta, fullständiga och uppdaterade.
Vi kommer att skydda personlig information genom rimliga säkerhetsåtgärder mot förlust eller stöld, samt obehörig åtkomst, avslöjande, kopiering, användning eller modifiering.
Vi kommer att göra tillgängliga för kunderna information om vår policy och praxis för hantering av personlig information.
Vi har åtagit oss att bedriva vår verksamhet i enlighet med dessa principer för att säkerställa att sekretessen för personlig information skyddas och upprätthålls.